Online booking

Book a stay

Een lokale benadering

We gaan een echt partnership aan met onze producenten die gekozen zijn omwille van hun expertise en het feit dat zij van deze omgeveing zijn . We werken uitsluitend met regionale bedrijven of producenten zodat we de bevoorradingsketen kort houden. Zo bouwen we een sterke band op met plaatselijke vakmensen en ambachtslui die bekend staan om hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun producten.

88% van de bedrijven zijn Belgisch en 94% ligt in een straal van minder dan 250 km van het domein. Deze bedrijven leggen zich toe op de nauwkeurige technische specificaties wat betreft de bescherming van het land, de bomen, de biodiversiteit, de productie en de kweek van producten. Ze hebben allemaal een charter aangenomen ter bescherming  van het milieu.